Elektro instalacija

image

Pri projektovanju ventilacionog sistema rešavaju se problemi vezani za kvalitet unutrašnjeg vazduha. Budući da je izmena vazduha jedini način za kvalitetan vazduh u zatvorenom prostoru, projekat ventilacije mora obezbediti funkcionalan sistem koji će vršiti cirkulaciju vazduha kroz objekat kao i njegovu zamenu sa spoljašnjim vazduhom.

Optimalna količina izmene vazduha u prostoru varira u zavisnosti od brojnih parametara od kojih je osnovni namena objekta. Pravilno isprojektovan sistem ventilacije mora zadovoljiti sve zahteve u oblasti zdravstvene, ekološke i protivpožarne zaštite.

 

Ventilacioni uredjaji i sistemi

su često sastavni deo opreme za klimatizaciju objekta. Pored aktivnih uredjaja (ventilatora), deo sistema za ventilaciju su i kanali kroz koje vazduh prolazi. U zavisnosti od vazdušnih kanala i aktivnih uredjaja, mogu se montirati različiti tipovi uredjaja. Nekoliko vrsta ventilacionih uredjaja:

• Rekuperatori vazduha

• Aksijalni ventilatori

• Kanalski ventilator

• Krovni ventilator

 

Vrste ventilacije

U zavisnosti od tipa ventilacije, sisteme možemo podeliti na:

• Mehaničke ili prinudne sisteme ventilacija - pomoću ventilatora koji direktno ili posredno ubacuju svež vazduh u prostoriju.

• Prirodna ventilacija je ona za koju nije potrebna upotreba mehaničkih sistema za ubacivanje vazduha. Ovakav sistem se može napraviti i spojenim prostorijama sa različitim pritiscima. Ne preporučuje se otvaranje vrata i prozora, pošto se na taj način povećava vlaga u prostoriji.

• Kombinovan sistem ventilacije - predstavlja kombinaciju mehaničke i prirodne ventilacije. Ne predlaže se nijedan sistem za ventilaciju koji direktno zavisi samo od spoljašnjih (nepredvidivih) vremenskih uslova.

 

Dijelovi ventilacionog sistema su:

• kanali (horizontalni i vertikalni), kroz koje se transportuje vazduh, isparavanja, dim i sl

• anemostati, rešetke za usis i odsis vazduha

• ventilatori

• klima komore

• filteri

• protivpožarne klapne

Pored pravilno isprojektovanog ventilacionog sistema neophodno je obezbediti i profesionalnu montažu kako bi se obezbedila maksimalna funkcionalnost sistema.

Bez obzira na veličinu i namenu objekta naš profesionalni tim isprojektovaće za Vas ventilacioni sistem a ekipa na terenu će izvršiti profesionalnu montažu uz poštovanje zahteva struke

Ono što nas izdvaja od mnogih je da EKO-DIM ostaje uz Vas i nakon projektovanja i montaže ventilacije pružajući Vam kompletno servisno održavanje uređaja i opreme u garantnom i vangarantnom roku. Vršimo servisiranje ventilatora, filter sekcija i po potrebi vršimo korekciju postojećeg sistema kako bi povećali njegovu efikasnost i kako bi ga uskladili sa propisima i standardima

 

Filteri haube

Prvi sistem filtracije se vrši već na haubi parovuka ili roštilja. Žičani filteri haube apsorbuju određenu količinu masnoće iz isparenja i time umanjuju nivo masnoće koji ulazi u sistem ventilacije, kanale, ventilator i dalje u etar. U zavisnosti od izrade postoji više vrsta ovih filtera sa određenim brojem slojeva.

EKODIM izrađuje sve tipove žičanih filtera haube parovuka ili roštilja po narudžbini u željenim dimenzijama.

Preporučite ovu stranu prijateljima ...

+382 31 323-503    +382 69 381 406   +382 69 381 411